D VİTAMİNİNİN REPRODÜKTİF SİSTEM ÜZERİNE ETKİSİ


D vitamini vücudumuzda kalsiyum ve fosfor dengesini sağlayan ve kemiğin yapılanmasında önemli rol oynayan steroid yapıda bir hormondur. Kemik ve vücut sağlığımız için yeteri kadar D vitamini alınması gerekliliğinin bilinmesine rağmen sağlıklı gebelik ve üremedeki etkileri üzerine bilgiler yeni yeni açığa kavuşmaktadır.


D vitamini hem hormon salgısını hem de bağışıklık yanıtını düzenler. Ayrıca hücre çoğalması ve farklılaşmasını da kontrol eder. Buna bağlı olarak yetersiz alındığında, bağışıklık sistemi kontrolsüz olarak aşrı çalışmaya başlar ve dolayısıyla hücresel immünite ve otoimmünitede artış gözlenir. D vitamini Th1 lenfosit hücrelerinde çoğalmayı baskılamakla birlikte interferon gamma, IL2 ve TNF alfa gibi sitokinlerin de üretimini sınırlamaktadır. Sağladığı bağışıklık düzenleyici etki sayesinde embriyonun uterusa tutunduğu implantasyon süreci başarıyla gerçekleşir. Aynı zamanda B hücre çoğalması ve fonksiyonunu düzenleyerek gebeliğin devamını sağlamakta rol alır.


D vitamini eksikliğinde hücresel immünite ve otoimmünitedeki artışa bağlı olarak tekrarlayan düşükler, gebelik zehirlenmesi, gebelik diyabeti, bebekte gelişme geriliği ve erken doğum gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Ayrıca D vitamin eksikliğinin kolon, meme, yumurtalık kanseri, erkekte prostat kanseri, inme, kardiyovasküler hastalık, metabolik sendrom, polikistik over sendromu, bakteriyel vajinozis, endometriozis, romatoid artritis, sistemik lupus eritematozus, multipl sklerozis, tip 1 diyabet, depresyon, şizofreni, çocukta otizme yol açtığı da saptanmıştır.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Bebeklerimiz
Bize Ulaşın

Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Ofis Kule Daire 152
Acibadem, İstanbul 34660


juventassaglik@gmail.com

T: +90 216 402 1400

F: +90 216 402 1400

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon

©  a j l a n o k m a n  2 0 1 3

 

Bu site Prof. Dr. Tülay Okman Kılıç'ın mevcut ve yeni hastalarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi bir ticari amacı bulunmamaktadır. Sitede kullanılan tüm resimler, Prof. Dr. Tülay Okman Kılıç tarafından tedavi edilmiş olan gerçek hasta resimleridir. Sitenin içindeki tüm bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.